Funktioner


[tillbaka]

Import

Efter att du har ställt in importparametrarna rätt så ser du alla värden här

bygg


Byggnation

Ställ in nästa nivå för dina byggnader så ser du hur lång tid kvar du har innan du kan bygga respektive byggnad.

trupp


Truppträning

På samma sätt som för byggnationen har du även alla värden för alla trupper


Truppstyrka

Här ser du hur stark styrka du har råd att träna, baserat på dina resurser.
Du kan även välja olika resursnivåer för att kunna planera din styrkeuppbyggnad.
Det är här man ser tydligt att infanteri är klart mest slagkraftig för alla raser.


Din armé

Du kan även mata in din armés storlek och få reda på hur stark den är offensivt och defensivt.
Tyvärr sker inte det automatiskt i dagsläget, men det kommer i en framtida version.


Truppuppgradering

Här kan du ställa in vilken nästa nivå av uppgradering som du har för de olika truppslagen.
Tyvärr ser man i truppstyrkan att det kostar mer än det smakar så truppuppgradering bör man göra långt fram i spelet.